Deponering af affald

AV Miljø ejes af Vestforbrænding og ARC. Vi driver et affaldsdeponi på Avedøre Holme og et mellemlager for forbrændingsegnet affald på Kalvebod Miljøcenter.

De to anlæg er etableret henholdsvis i 1989 og i 2008 og lever op til gældende miljømæssige krav.

På Avedøre deponi modtages deponeringsegnet affald fra et opland, der tæller omkring 1,45 millioner indbyggere og ca. 80.000 større eller mindre virksomheder. 

På KMC mellemlager mellemlagres forbrændingsegnet affald når Vestforbrænding og ARC har behov herfor.

HUSK at du skal deklarere dit affald før levering til vort deponi​

Når vi modtager deponeringsegnet affald på deponiet, oplever vi mange gange, at man ikke er opmærksom på, at affaldsproducenten skal deklarere sit affald, før man tropper op. Dette er yderst vigtigt, fordi vi skal sikre os, at affaldet opfylder de miljømæssige krav, som deponiet skal overholde. Derfor skal affaldsproducenten ved udfyldelse af en deklaration angive hvad affaldet indeholder.

Vi ønsker at foretage en sikker deponering af dit affald, og derfor kontrollerer vi affaldet ved modtagelsen og sammenholder det med det, der er deklareret. Vi modtager gerne dit affald, og sætter pris på, at vores kunder får en god oplevelse.​

Vi modtager gerne dit affald, og sætter pris på, at vores kunder får en god oplevelse.

Kontakt os gerne

Vi modtager gerne henvendelser eller opringninger, hvis I skulle have spørgsmål i forbindelse med udfyldelse af deklarationen.

Vi vil også gerne hjælpe, hvis I skulle have spørgsmål om, hvordan en speciel affaldstype skal håndteres.

Vi kan kontaktes telefonisk på 36 77 15 99 eller via mail på av@av.dk

Kontaktinformationer​

AV Miljø

CVR: 25463242

Postnummer, by & adresse

Avedøreholmen 97,
​2650 Hvidovre

Andre informationer