✓ Deponi og forbrænding

✓ Affaldshåndtering siden 1989

✓ Miljøvenlig bortskaffelse af affald

Åbningstider: FRA JANUAR 2024

Mandag-torsdag: 07.00-14.30

 Fredag: 07.00-14.00

Lørdag-søndag: Lukket

Åbningstider omkring helligdage i foråret 2024

Breaking News

Asbestaffald, isolering PCB- og tungmetalforurenet affald SKAL være forsvarligt emballeret, 

modtages i lukket container eller være overdækket med fast presenning.

Ved aflæsning af ovenstående skal anvendes støvfiltermaske (klasse P2) samt heldragt hvis du forlader bilen.

1. januar 2023 kom DER nye takster og ændringer i vores åbningstider

Affaldsdeponering hos AV Miljø – deponi og mellemlager

Har du brug for affaldsdeponering? Hos AV M​iljø har vi specialiseret os i bortskaffelse og deponering af affald, og vi råder over både et mellemlager og et deponi. Vores kunder er fra blandt andet Hvidovre, Frederiksberg, København og omegn.

Hos AV Miljø er vi miljøbevidste, og derfor sørger vi naturligvis for, at affaldsdeponering sker forsvarligt. 

Vi tilbyder alle former for affaldsdeponering

​AV Miljø ejes af Vestforbrænding og ARC, og vi driver et deponi til affaldsdeponering på Avedøre Holme i Hvidovre og et mellemlager for forbrændingsegnet affald på Selinevej i København. ​De to anlæg er etableret i henholdsvis 1989 og 2008. De lever naturligvis op til de gældende miljømæssige krav.

Vores deponi på Avedøre Holme modtager deponeringsegnet affald fra et opland, der tæller omkring 1,45 millioner indbyggere og cirka 80.000 større eller mindre virksomheder. Mellemlageret på Kalvebod Miljøcenter modtager derimod affald, som er egnet til forbrænding, når Vestforbrænding og ARC har behov for det.

Læs mere om bortskaffelse af affald, byggeaffald samt deponering af jord her.

Deklarér venligst affaldet før levering til vores deponi​

​Når vi modtager affald til affaldsdeponering, oplever vi ofte, at man ikke er opmærksom på, at affaldsproducenten skal deklarere sit affald på forhånd. Det gør os i stand til fx at identificere miljøskadelige elementer, så vi kan opfylde alle miljømæssige krav.

Vi ønsker i det hele taget at foretage en korrekt affaldshåndtering, og derfor kontrollerer vi affaldet ved modtagelsen og sammenholder det med det, som er deklareret.

Du kan læse mere om, hvordan deklarering af affald foregår her.

Hos AV Miljø sætter vi stor pris på en god kundeoplevelse og modtager gerne dit affald til deponering

Kontakt os gerne med spørgsmål om deponering

Vi modtager gerne henvendelser eller opringninger, hvis I skulle have spørgsmål i forbindelse med udfyldelse af deklarationen. Vi vil også gerne hjælpe, hvis I skulle have spørgsmål om bortskaffelse af affald eller hvordan en speciel affaldstype skal håndteres. Du kan se de forskellige takster for modtagelse af affald her.

​Vores deponeringsanlæg kan kontaktes telefonisk på telefon 36 77 15 99 eller via e-mail av@​av.dk.

Kontaktinformationer​

AV Miljø

CVR: 25463242

EAN nr. 5798009169105

Postnummer, by & adresse

Andre informationer