✓ Deponi og forbrænding

✓ Affaldshåndtering siden 1989

✓ Miljøvenlig bortskaffelse af affald

Åbningstider: FRA JANUAR 2024

Mandag-torsdag: 07.00-14.30

 Fredag: 07.00-14.00

Lørdag-søndag: Lukket

Åbningstider omkring helligdage i foråret 2024

​Takster

AV Miljøs takster for modtagelse af affald pr. 01.01.2024.

AV Miljø modtager affald, der ikke kan forbrændes eller genanvendes.​

Affaldskategori

Deponi affald

Takster 2024

1310,00 kr./ton

Affaldskategori

​PCB-holdigt affald

Takster 2024

1218,00 kr./ton

Affaldskategori

Slam, sand og ristegods

Takster 2024

1055,00 kr./ton

Affaldskategori

Asbestaffald

Takster 2024

1096,00 kr./ton

Affaldskategori

Lossepladsfyld (afgiftsfritaget)*​​

Takster 2024

835,00 kr./ton

Hvis ikke andet er anført, er taksterne i kr./ton inkl. statsafgiften på 475 kr./ton.
Alle takster er eksklusive moms. For deponering af affald gælder en minimumstakst på kr. 500,00 pr. aflæsning.

Taksterne hæves fremover med 2 % pr. år.

Affald modtages mandag-torsdag kl. 7.00 - 14.30 fredag kl. 7.00 - 14.00.

Original anvisning skal medbringes.

* Kontakt AV Miljø for yderligere information

Klik her for at hente 'Takster 2024' i PDF format

AV Miljøs takst for modtagelse af ren jord til afdækning

Takst for modtagelse af ren jord oplyses ved henvendelse til AV Miljø​

Kontaktinformationer​

AV Miljø

CVR: 25463242

EAN nr. 5798009169105

Postnummer, by & adresse

Andre informationer