✓ Deponi og forbrænding

✓ Affaldshåndtering siden 1989

✓ Miljøvenlig bortskaffelse af affald

Åbningstider:

Mandag-torsdag: 06.30-15 

 Fredag: 06.30-14 

Lørdag-søndag: Lukket

Lukkedage foråret 2020: klik her.

Bortskaffelse af asbest-affald og PCB-affald til deponering

AV Miljø i Hvidovre beskæftiger sig med bortskaffelse af affald, herunder blandt andet bortskaffelse PCB-affald og asbest-affald på Frederiksberg og i København. Vi modtager altså ikke affald, der er egnet til genanvendelse, forbrænding eller anden nyttiggørelse.

Læs mere her om deponi.

Deponering af affald af følgende typer:

 • Industriaffald
 • Gadefej/opsug fra vejbrønde
 • Asbest-affald
 • Forurenet PCB-affald
 • Forurenet jord (max. 1% olie)
 • Forurenede sten og brokker
 • Farligt affald (shredderaffald)

Modtager ikke følgende affaldstyper:​

 • Have- og parkaffald
 • Jern og metal
 • Dagrenovation og letnedbrydelige, organiske materialer
 • Flydende affald
 • Klinisk risikoaffald
 • Trykimprægneret træ​

AV Miljø modtager kun voluminøst (større end 2 m3 eller længere end 5 m) affald efter særlig aftale.

Positivliste over affald til deponering

Gældende positivliste over affaldstyper, som må modtages.​

Modtagelse af ren jord til afdækning

AV Miljø modtager ren jord til slutafdækning.

Jorden modtages kun, såfremt der foreligger dokumentation for overholdelse af grænseværdier for klasse 1 jord iht. ”Vejledning i håndtering af forurenet jord på Sjælland, juli 2001”. Hent en vejledning i håndtering af forurenet jord.

Leverandøren af jord skal søge skriftlig tilladelse til at levere ren jord til AV Miljø. Der bedes oplyst følgende i ansøgningen:

 1. Totalmængden af leverancen og over hvilken periode leverancen ønsker at foregå.
 2. Jordens udgravningssted
 3. Dokumentation for jordens renhed i form af analyser og kommunal anvisning.
 4. Sammensætning af jorden, f.eks. lerindhold​

På baggrund af ansøgningen vil AV Miljø vurdere muligheden for modtagelse af jorden.

Ud over klassificering som ren jord skal følgende basiskrav være opfyldt:

 1. Jorden skal være indbygningsegnet (vandindhold må max. overskride Wopt med 6 %)
 2. Jorden skal være homogen og må ikke indeholde fremmedlegemer så som plastik, byggematerialer, grene, sten større end 0,1 m, mv.
 3. Af indbygningsmæssige årsager er mængder under 500 m3 ikke interessante.

Kontakt os for ​bortskaffelse af PCB-affald eller asbest-affald

Vi modtager som sagt kun deponeringsegnet affald hos AV Miljø. Vi beskæftiger os professionelt med bortskaffelse og deponering af asbest-affald og PCB-affald. Deponering omfatter mange regler og forskrifter, og du er derfor altid velkommen til at kontakte os forud for bortskaffelse af affald for at være sikker på, at du følger reglerne og kan komme af med dit affald.

Ring gerne til os på vores telefon 36 77 15 99, eller skriv til vores e-mail av@av.dk for rådgivning og vejledning om deponering af affald.

Skriv til os i formularen herunder!​

 
 
 
 
Indlæs fil
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Kontaktinformationer​

AV Miljø

CVR: 25463242

EAN nr. 5798009169105

Postnummer, by & adresse

Andre informationer