✓ Deponi og forbrænding

✓ Affaldshåndtering siden 1989

✓ Miljøvenlig bortskaffelse af affald

Åbningstider: FRA JANUAR 2024

Mandag-torsdag: 07.00-14.30

 Fredag: 07.00-14.00

Lørdag-søndag: Lukket

Åbningstider omkring helligdage i foråret 2024

Bortskaffelse af affald og byggeaffald samt deponering af jord

Hos AV Miljø tilbyder vi deponering af jord samt deponering af affald, herunder miljøaffald, bortskaffelse af byggeaffald og industriaffald. Vi modtager deponeringsegnet affald, og dermed ikke affald, der er egnet til genanvendelse, forbrænding eller anden nyttiggørelse. Vi har kunder i blandt andet Hvidovre, Frederiksberg, København og omegn.

Læs mere om deponi.

Alt fra deponering af jord til bortskaffelse af byggeaffald

Vi har godkendelse til deponering af affald af følgende typer:

Vi modtager ikke følgende affaldstyper:​

 • ​Jern og metal
 • ​Flydende affald
 • ​Klinisk risikoaffald
 • ​Have- og parkaffald
 • ​Trykimprægneret træ​
 • ​Dagrenovation og let nedbrydeligt organiske materialer.

Vi modtager kun voluminøst affald efter særlig aftale, hvilket vil sige større end 2 kubikmeter eller længere end 5 meter.

Positivlisten for deponering af affald:

Læs den gældende positivliste over deponeringsegnet affald.

Modtagelse af ren jord til afdækning:

Hos os tilbyder vi deponering af jord og modtager ren jord til slutafdækning. Jorden modtages kun, såfremt der foreligger dokumentation for overholdelse af grænseværdier for kategori 1-jord i henhold til "Jordflytningsbekendtgørelsen”.

​Leverandøren af jord skal søge skriftlig tilladelse til at levere ren jord til os.

Før deponering af jord bedes du venligst oplyse:

 1. ​Totalmængden af leverancen og perioden, hvor leverancen vil foregå
 2. ​Jordens opgravningssted
 3. ​Dokumentation for jordens indhold i form af analyser
 4. ​Kommunens anvisning
 5. ​Sammensætning af jorden såsom ler-indhold​

​Vi vurderer på baggrund af ansøgningen, om vi kan modtage jorden.

Udover klassificering som ren jord skal følgende basiskrav være opfyldt:

 1. ​​Jorden skal være indbygningsegnet
 2. ​Jorden skal være homogen og må ikke indeholde fremmedlegemer såsom plastik, byggematerialer, grene og sten, der er større end 0,1 millimeter, m.m.

​Af indbygningsmæssige årsager er der en grænse for, hvor store mængder vi kan modtage.

Særlige oplysninger om ​bortskaffelse af PCB og asbest

​Vi beskæftiger os professionelt med bortskaffelse og deponering af asbest-affald og PCB-affald. Deponering omfatter mange særregler og forskrifter, og du er altid velkommen til at kontakte os i god tid, så du kan være sikker på, at du følger reglerne og kan komme af med affaldet korrekt.

Kontakt os for at høre mere om bortskaffelse og deponering af affald samt bortskaffelse af byggeaffald

​Tag gerne kontakt med os for at få råd og vejledning om håndtering og bortskaffelse af affald. Du kan ringe til os på telefon 36 77 15 99, eller du kan skrive til os på e-mail av@av.dk.

Asbest

Asbestaffald, SKAL være forsvarligt emballeret, modtages i lukket container eller være overdækket med fast presenning.

Ved aflæsning af ovenstående skal anvendes støvfiltermaske (klasse P2) samt heldragt hvis du forlader bilen.

Værnemidler skal bagefter lægges i de opsatte skraldespande

Max. 1 bil ad gangen på tippen.

PCB

PCB affald SKAL være forsvarligt emballeret, modtages i lukket container eller være overdækket med fast presenning.

Ved aflæsning af ovenstående skal anvendes støvfiltermaske (klasse P2) samt heldragt hvis du forlader bilen.

Værnemidler skal bagefter lægges i de blå tønder

Max. 1 bil ad gangen på tippen.

Sikkerhed

Asbestaffald, isolering PCB- og tungmetalforurenet affald SKAL være forsvarligt emballeret, modtages i lukket container eller være overdækket med fast presenning.

Ved aflæsning af ovenstående skal anvendes støvfiltermaske (klasse P2) samt heldragt hvis du forlader bilen.

Værnemidler skal bagefter lægges i de opsatte skraldespande

Max. 1 bil ad gangen på tippen.​​

Kontaktinformationer​

AV Miljø

CVR: 25463242

EAN nr. 5798009169105

Postnummer, by & adresse

Andre informationer