✓ Deponi og forbrænding

✓ Affaldshåndtering siden 1989

✓ Miljøvenlig bortskaffelse af affald

Åbningstider:

Mandag-torsdag: 06.30-15 

 Fredag: 06.30-14 

Lørdag-søndag: Lukket

Lukkedage foråret 2020: klik her.

Deklarering af affald​

Sådan foregår det

Gældende regler på affaldsområdet betyder, at alle affaldsproducenter er forpligtet til at sikre, at affald, der afleveres til deponering, har gennemgået en grundlæggende karakterisering. For alle læs affald, der afleveres til deponering, skal der derfor være en beskrivelse af affaldets egenskaber m.v. Dette gælder uanset hvilken affaldsklasse affaldet tilhører. Beskrivelsen af affaldet sker på en deklaration, der skal udfyldes af affaldsproducenten. Klik her for at høre mere om bortskaffelse af PCB- og asbestaffald.

Sagsgangen er som følger:

o. Affaldsproducenten opretter sig som bruger af systemet​

  1. Affaldsproducenten deklarerer sit affald via AV Miljø´s hjemmeside
  2. AV Miljø modtager deklarationen og vurderer denne
  3. AV Miljø giver accept eller afviser modtagelse af affaldet
  4. Der sendes e-mail til affaldsproducenten vedhæftet deklaration med stregkode eller afslag
  5. Affaldsproducenten afleverer deklaration til transportøren, når denne afhenter affaldet
  6. Transportøren benytter deklaration/stregkode ved indvejning af affaldet
  7. AV Miljø kontrollerer affaldet og sammenholder det med deklarationen
  8. Ved accept af affaldet udstedes en kvittering (vejebon) for affaldet
  9. Ved afvisning skal transportøren fragte affaldet tilbage til affaldsproducenten, som skal sortere affaldet.
  10. Ved afvisning er AV Miljø forpligtet til at informere tilsynsmyndigheden, affaldsproducenten og hjemkommunen om afvisningen og årsagen hertil

HUSK: Ved deklarering af asbest-affald skal der fremsendes anvisning fra kommunen. Sendes til av@av.dk​

Bemærk at følgende affaldstyper skal testes for sammensætning og udvaskningsegenskaber:

Farligt affald efter 1. april 2011

Mineralsk affald efter 1. juli 2011

​​

Yderligereinformation findes i Bekendtgørelse om deponeringsanlæg og Vejledende udtalelse om karakterisering af affald

Skriv til os i formularen herunder!​

 
 
 
 
Indlæs fil
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

Kontaktinformationer​

AV Miljø

CVR: 25463242

EAN nr. 5798009169105

Postnummer, by & adresse

Andre informationer