✓ Deponi og forbrænding

✓ Affaldshåndtering siden 1989

✓ Miljøvenlig bortskaffelse af affald

Åbningstider: FRA JANUAR 2024

Mandag-torsdag: 07.00-14.30

 Fredag: 07.00-14.00

Lørdag-søndag: Lukket

Åbningstider omkring helligdage i foråret 2024

Bortskaffelse af forurenet jord på en miljømæssig forsvarlig måde

Har du brug for professionel håndtering og bortskaffelse af forurenet jord? Så lad os hos AV Miljø hjælpe dig. Vi har mange års erfaring med håndtering af forurenet jord, og da vi har en grøn profil, sørger vi naturligvis for, at det sker på en miljømæssig forsvarlig måde. Vi modtager forurenet jord fra kunder i blandt andet Hvidovre, København og på Frederiksberg.

Vi er godkendt til deponering og bortskaffelse af forurenet jord, der indeholder stoffer, som lever op til kriterierne for farligt affald. Vores takster for modtagelse af forurenet jord ligger på 755 kr. pr. ton. Du kan læse meget mere om vores priser her.

Håndtering af forurenet jord i forskellige forureningsklasser

For at sikre en korrekt håndtering af forurenet jord bliver jorden inddelt i klasser alt afhængigt af jordens forureningsgrad og -type.​

Klasse 1:

Jord i denne forureningsklasse kan frit anvendes i by-, bolig- og industriområder til bygge- og anlægsarbejde uden tilladelse efter miljølovgivningen.

Klasse 2:

Denne klasse dækker over lettere forurenet jord. Her skal jorden så vidt muligt genanvendes i eksempelvis bygge- og anlægsprojekter, men der er krav om en tilladelse/godkendelse efter miljøbeskyttelsesloven, hvis ikke jorden kan blive håndteret efter Genanvendelsesbekendtgørelsen.

Klasse 3:

Jord i denne forureningsklasse betegnes som forurenet jord. Det betyder, at jorden som regel skal til rensning og/eller deponering ved fjernelse af forurenet jord, medmindre den kan blive håndteret efter Genanvendelsesbekendtgørelsen.

Klasse 4:

Jord i klasse 4 bliver betegnet som kraftigt forurenet jord, der typisk vil blive anvist til en rensning, medmindre jorden kan blive håndteret efter Genanvendelsesbekendtgørelsen.

Dette kan du læse meget mere om i denne vejledning i håndtering af forurenet jord på Sjælland​.

Kontakt os for professionel bortskaffelse af forurenet jord

Har du brug for vores professionelle hjælp til bortskaffelse af forurenet jord, og ønsker du at indhente en pris på opgaven, så er du velkommen til at kontakte os ved at ringe på telefon 36 77 15 99 eller ved at skrive til vores e-mail av@av.dk.

Kontaktinformationer​

AV Miljø

CVR: 25463242

EAN nr. 5798009169105

Postnummer, by & adresse

Andre informationer