✓ Deponi og forbrænding

✓ Affaldshåndtering siden 1989

✓ Miljøvenlig bortskaffelse af affald

Åbningstider: FRA JANUAR 2024

Mandag-torsdag: 07.00-14.30

 Fredag: 07.00-14.00

Lørdag-søndag: Lukket

Åbningstider omkring helligdage i foråret 2024

Sikkerhed

Følgende sikkerhedskrav ved tilkørsel og aflæsning på deponiet er gældende:​

 • AV Miljøs instruktioner på skilte samt anvisninger fra personalet skal altid følges.
 • Affald på åbne lad og containere skal være forsvarligt afdækket med net eller presenning.
 • Net og presenning må kun fjernes og lægges sammen på et område anvist af AV Miljøs personale.
 • Alle former for affald må kun aflæsses efter anvisning af AV Miljø´s personale.
 • Affaldstippen må først forlades, når ladet er sænket og låger lukkede.
 • Vognen skal være forsvarligt rengjort, inden affaldstippen forlades.
 • ​Få øjenkontakt med maskinføreren før du nærmer dig maskinerne.
 • Husk at AV Miljø er et arbejdsområde og kør forsigtigt
 • Tobaksrygning udendørs på AV Miljø er forbudt.
 • Børn og hunde må ikke forlade bilen i forbindelse med af- eller pålæsning.
 • Det er forbudt at klunse på AV Miljø.
 • Ved aflæsning skal gældene arbejdsmiljøregler overholdes.
 • Såfremt AV Miljøs sikkerhedskrav overtrædes, kan den pågældende chauffør afvises.

Kontaktinformationer​

AV Miljø

CVR: 25463242

EAN nr. 5798009169105

Postnummer, by & adresse

Andre informationer